Valkyrie Riders Cruiser Club Czech Republic

Home / Aktuality
A+ R A-
17 Úno
Email Tisk PDF

LogoInZane2020-1

Dobrý den, drazí přátelé.

 Před více než rokem jsme vás museli informovat, že kvůli situaci COVID-19 musel být náš InZane odložen na tento rok.

 Vzhledem k současné situaci v různých zemích však stále není jisté, zda bude všem účastníkům umožněn vstup do Švýcarska v červnu 2021 bez následků (karanténa atd.). Proto stále není pochyb o tom, že musíme odložit náš InZane 2020 na červen 2022. Jsme však opatrně optimističtí, že se náš InZane uskuteční v letošním roce.

 V každém případě budeme i nadále dopustit, aby se naše InZane stalo, to je jisté. Investovali jsme spoustu vášně, času a peněz a byla by škoda, kdyby to bylo zbytečné.

 U příležitosti našeho setkání dne 21. února probereme další postup a na začátku března 2021 zveřejníme na našich webových stránkách nové informace.

 Proto vás, drazí přátelé, vyzýváme, abyste nám zůstali věrní a stáli si za svou registrací. Jednoho dne to strašení skončí!

 S vřelým pozdravem : VRCC Switzerland - orgateam InZane 2020 / Walter Nussbaum / Andy Burren / Albert Wettstein

 

                       

18 Pro
Email Tisk PDF

Firky.

Dnes, 18.12.2020 zemřel Miroslav Firkaľ - Firky, člen VRCC Slovakia #31700.

Odpočívej v pokoji, kamaráde.

23 Zář
Email Tisk PDF

                  Vzpomeňme krátce na kamaráda z VRCC Austria.

Zemřel tragicky při dopravní nehodě na motocyklu ve Vídni dne 22.09.2020.

        weisser 26850

23 Bře
Email Tisk PDF

Již několik zemí, včetně Švýcarska, přijalo přísnější opatření v boji proti COVID-19.

Opatření ve Švýcarsku platí do 19. dubna 2020, prodloužení však není vyloučeno. 
V tuto chvíli by nemělo být důvodem k obavám a stále věříme, 
že InZane 2020 se bude konat v červnu.
 
Pokud tomu tak nebude v rozporu s očekáváním, 
odložíme InZane 2020 na stejné období v roce 2021.
Zrušení
akce rozhodně není vyloučena! 
O dalších krocích vás budeme informovat počátkem / polovinou května 2020,
aby bylo dost času na přeplánování.
Žádáme registrované účastníky, aby se v tuto chvíli zdrželi zrušení 
a čekali na naše rozhodnutí.
 Děkujeme za pochopení.

VRCC Switzerland - team InZane 2020

Walter Nussbaum, Andy Burren, Albert Wettstein

01 Pro
Email Tisk PDF

Dne 23.11.2019 byl mezi členy VRCC Czech Republic slavnostně přijat nový člen :

                             Paul #39895

Paul-pasovani-05

Paul-pasovani-04

Paul-pasovani-02

růže!!! Pavle GRATULUJEME !!!růže

 

 

28 Říj
Email Tisk PDF

The litigation between the VRCC GERMANY and Michael Böhm (MichiUE), owner of Valkparts.de is over.

We reached an legal settlement with the core message, that our hobby has an binding charackter and not an seperating effect. Therefore each side will remain to the rights on their graphical sign.

The VRCC GERMANY will still hold the right on the VRCC Patch at it all, MichiUE will hold the Vikinghead and the wings as part of one of his company signs (valkparts.de) Each side will not fight against the right of freedom to use of the respective sign.

That means for all of us:

1. There is no longer a need for a declaration of consent (passus) by hosting an international meeting.

2. VRCC Germany is no longer asking for boycotting valkparts.de.

But the VRCC Germany is raising the awareness that MichiUE has tried to damage the whole VRCC and is still not welcome on any Meetings which will hosted by VRCC Germany.

All members of the VRCC Germany Chapter are happy with the achieved result and looking foreward to successful and peaceful meetings in the future.

On behalf of the member of the VRCC Germany : Ronny Umbra #18377

Soudní spory mezi VRCC GERMANY a Michaelem Böhmem (MichiUE), majitelem Valkparts.de, skončily.

Dosáhli jsme právního urovnání se základním poselstvím, že náš koníček má závazný charakter a ne oddělovací účinek. Proto každá strana zůstane mít práva ke svému grafickému označení.
VRCC NĚMECKO bude mít stále právo na úpravu VRCC, MichiUE bude držet Vikinghead a křídla jako součást jednoho ze svých firemních značek (valkparts.de) Každá strana nebude bojovat proti právu na svobodu používat příslušné znaménko.

To znamená pro nás všechny:
1. Při mezinárodním setkání již není třeba prohlášení o souhlasu (passus).
2. VRCC Německo již nepožaduje bojkotování valkparts.de.


VRCC Německo však zvyšuje povědomí o tom, že se MichiUE pokusil poškodit celý VRCC, a stále není vítán na žádných setkáních, které hostuje VRCC Německo.

Všichni členové VRCC Germany jsou s dosaženým výsledkem spokojeni a těšíme se na úspěšná a mírová setkání v budoucnosti.


Jménem člena VRCC Německo Ronny - Umbra # 18377

26 Bře
Email Tisk PDF

Udělej si čas (5min.) a osvěž si pravidla, abychom o tobě neslyšeli v rádiu, nebo v TV ...

Úvodem

Jízda v ukázněné koloně je jediný bezpečný způsob pohybu houfu motorkářů. Pravidla jízdy v koloně by měly být pro každého stejně důležité jako umění řídit motorku nebo znalost dopravních předpisů. Je zde ale drobný rozdíl, dopravní předpisy můžeš občas přestoupit, když při tom nikoho neohrozíš a nevidíš policajta. Když ale jedeš v koloně tak musíš pravidla přesně dodržovat. Každá odchylka ohrozí kamaráda se kterým jedeš kolo na kole.

Uspořádání kolony

Jezdci v koloně, skupině vytvoří dvouřadou formaci s uspořádáním "cik–cak". První jezdec vede kolonu, je vedoucím jezdcema jede vždy vlevo. Může tak lépe vidět celou kolonu ve zpětných zrcátkách a může sledovat i dojíždějící a předjíždějící auta. Je i nápadnější pro protijedoucí vozidla. Druhý v pořadí jede v pravé řadě za vedoucím jezdcem s asi sekundovým intervalem. Další jezdci pak zabírají střídavě levé a pravé pozice v jízdním pruhu tak, aby měli zhruba dvousekundovou vzdálenost od jezdců před sebou a tedy sekundovou vzdálenost od jezdce diagonálně vpředu. Tento způsob řazení jezdců dává dostatek prostoru pro bezpečné manévrování. (Žádné motocykly nejedou v jednom okamžiku vedle sebe). Takové řazení motorek zabraňuje automobilům předjíždět “myškováním” jednotlivé jezdce a vtlačovat se do kolony mezi motorky. Poslední jezdec může jet na kterékoliv straně jízdního pruhu. Mění svou polohu podle momentální potřeby a situace. Někomu vyhovuje více jízda vlevo, někomu vpravo a někdo je pod obojí. Zamyslete se i vy nad tím, jaká pozice Vám více vyhovuje a najděte si podle toho místo v koloně, pojede se Vám lépe.

Vedoucí jezdec

Po dobu, kdy vede kolonu je jejím nejdůležitějším členem. Jeho jízda určuje, jak jede celá kolona. Jeho práce začíná dlouho před odjezdem naplánováním trasy a končí teprve až zaparkováním motorek v cíli. Vedoucí jezdec určuje pořadí jezdců v koloně, rychlost a směr jízdy, rozhoduje o zastavení celé skupiny u čerpacích stanic, restaurací, odpočívadel atd. Pečlivě zvažuje, kdy a kde může kolona bezpečně předjíždět, apod. Vede kolonu tak, aby jela rovnoměrnou rychlostí, neroztrhala se, jela bezpečně a neztratila nikoho z jezdců. Musí sledovat stav silnice před kolonou a stav kolony za sebou. Musí vědět, jak je kolona dlouhá, řídí odbočování, předjíždění, změnu jízdních pruhů, výjezdy z dálnice apod. Jeho úkolem je zajistit maximální bezpečnost skupiny a držet celou formaci pohromadě. Musí včas změnit směr, aby se všichni jezdci stačili zařadit do odbočovacího pruhu atd. Před odjezdem vydá vedoucí jezdec pokyny závazné pro všechny jezdce. Stručně připomene povinnost ukázněné a disciplinované jízdy, pravidla jízdy v koloně a povinnost je striktně dodržovat. Pokud má z dřívějších jízd vědomost, že někdo pravidla bere laxně nebo že se dopouští opakovaně jezdecké chyby (např. velká nebo malá vzdálenost mezi jezdci, přejíždění z řady do řady apod.), tak mu to jmenovitě připomene. Seznámí jezdce se signály, které bude za jízdy používat. Uvádí se řada signálů, ale osvědčilo se používat minimum signálů, v zásadě jen zvedání ruky, když kolona předjíždí, aby se upozornili jezdci, že je volno a mohou předjíždět. Upozorní, že každý v koloně, bez ohledu na signály je povinen sledovat cestu a jet samostatně. Jednotlivec odpovídá za to, že se nenabourá do jezdce před sebou nebo vedle sebe a za to, že neztratí jezdce za sebou. Určí pořadí jezdců v koloně, je-li to zapotřebí. Zásadně si zjistí, zda bude mít v koloně jezdce s malými zkušenostmi nebo jezdce jezdící pomaleji a těm vykáže místo za sebou. Zkušení jezdci se řadí samostatně do kolony. Seznámí všechny, kam kolona jede (cíl) a místa kde bude zastavovat. Připomene zásadu : sleduj jezdce za sebou, a když ho nevidíš tak zastav. Je to jediná záruka toho, že se kolona neroztrhne a nikoho neztratí. Upozorní jezdce na kázeň a pořádek v koloně. Pozor : vedoucí jezdec nevidí a nespočítá za jízdy víc než 6 – 8 motorek za sebou. Víc je možné spočítat jenom v dlouhé a přehledné zatáčce! !Tak si buďte vědomi, že vedoucí jezdec u delší kolony si nemůže být jistý, že za ním jedou všichni. Určí posledního jezdce, měl by to být dobrý jezdec znalý trasy a schopný zajistit pomoc pro jezdce s poruchou, apod. Dohodne si s ním signál připravenosti kolony k odjezdu a jednání při přetržení kolony. Je výhodné, zvlášť u delší kolony, když je z dálky poslední jezdec něčím nápadný – blikající blinkr, barevné světlo apod. Je praktické když první a poslední jezdec mají vesty nápadné signální barvy. Před odjezdem kolony přehlédne, zda jsou za ním určení jezdci a po signálu posledního jezdce, že všichni mají natočeny motory a jsou připraveni odjíždět sníženou rychlostí. Teprve když všichni jedou a kolona se seřadí tak akceleruje na dohodnutou rychlost.

Poslední jezdec

Zadní jezdec je prodloužené oko vedoucího jezdce a zodpovídá za bezpečnost kolony ze zadní strany. Nemá určené pevné místo ve formaci vpravo či vlevo, volí svoji pozici dle potřeby. Stejně tak podle situace může zvětšit odstup od jezdce před sebou. Sleduje formaci a jízdu členů kolony. Ty, kteří nedodržují pravidla v jízdě kolony napomene a upozorní vedoucího jezdce. Hlídá zejména předjíždějící vozidla a vozidla, která se jeví tak, že jsou řízena agresivním řidičem. Při jízdě na silnici se dvěma a více pruhy navíc sleduje vedoucího jezdce a jakmile ten přejede do vedlejšího pruhu přejíždí současně s ním, tím uzavře zezadu kolonu a umožní ostatní jezdcům změnit jízdní pruh a omezí nebezpečí zezadu náhle přijíždějících vozidel a zamezí i tomu, aby se do kolony vmísily jiná vozidla. Jeho povinností je postarat se o odpadlé jezdce. Při odjezdu kolony z místa zastavení se řadí na poslední místo, a když zjistí, že všichni jsou připraveni k jízdě a mají nastartovány motory, dá vedoucímu jezdci signál k odjezdu. Pozor, čím delší kolona tím je činnost posledního jezdce náročnější. Méně zkušení jezdci a jezdci na slabších strojích, jezdci s menšími jezdeckými zkušenostmi, jezdci kteří nemají zkušenosti z jízdou v koloně a jezdci zvyklí jezdit výrazně pomaleji než je dohodnutá rychlost jízdy kolony jsou vedoucím jezdcem zařazeni na pozice těsně za ním a jsou povinni toto místo dodržovat. Je-li to zapotřebí, jsou před jízdou poučeni podrobněji. Rychlost a styl jízdy kolony přizpůsobí vedoucí jezdec schopnostem těchto jezdců.

Dorovnání výpadku v koloně

Vypadne-li jezdec z kolony z jakéhokoliv důvodu, je zapotřebí mezeru co nejdříve zacelit. Děje se to tak, že jezdec jedoucí v řadě za odpadlým jezdcem se dotáhne na jeho místo, předjede tedy jezdce jedoucího ve vedlejší řadě před ním. Zásadně je nepřípustné vyplnit mezeru přejetím z řady do řady (z pravé řady do levé a naopak), je to nebezpečný manévr a zasáhne celou kolonu!

Chování jednotlivce

Jízda v koloně vyžaduje kázeň a disciplínu. Jezdíme obvykle 60 – 100 km/hod, ale dá se jet v koloně i 160 km/hod. Jízda je to náročná a je nutné jet tak. aby byla bezpečná. Každý jezdec jedoucí v koloně odpovídá za svoji jízdu, za svoji bezpečnost a za bezpečnost svých kamarádů. Pravidla jízdy v koloně jen zvyšují míru bezpečnosti, ale nesnímají z nikoho žádnou zodpovědnost. Uvědomte si, že jízda v koloně je náročnější než samostatná jízda a proto musíte o hodně více sledovat silnici a ostatní jezdce. Zvlášť je nutné pečlivě sledovat jezdce před sebou a vedle sebe. O jezdce za sebou se můžete starat méně, stará se o vás on. Řazení při zastavení, např. na červenou: při zastavení se jezdci kolony řadí do dvojstupu ve stejném pořadí, jaké mají v koloně s minimálními odstupy. Pokud kolona stojí na červenou - všichni jezdci sledují semafor!. Pouze pokud všichni sledují semafor, je možné po naskočení zelené odjet prakticky v jednom "balíku". Pokud kolona neodjede na zelenou v jednom "balíku" je na více proudové komunikaci více nežli jisté, že do kolony vjedou a kolonu tím pádem roztrhají řidiči z vedlejších jízdních pruhů.

Přechod na jízdu v zástupu

Na úzké silnici nebo tam, kde není možné z jiných důvodů jet ve dvojstupu, přejde kolona samovolně v jízdu v zástupu s použitím metody zipu. Vzdálenost mezi jezdci se prodlouží. Jakmile to situace dovolí tak se kolona opět s použitím principu zipu vrátí do dvojstupu a zkrátí jízdní rozestupy.

Tankování

Tankuje se na pokyn vedoucího jezdce vždy po cca 200 km, není-li dohodnuto jinak. Záleží to na tom, kdo ujede nejméně na plnou nádrž. Při tankovací zastávce každý natankuje plnou nádrž a vyčůrá se. Za jízdy kolony není možné splnit každému jeho individuální přání na vykonání této činnosti, to by se stále jenom stálo.

Jízda přes město

Průjezd městem je pro kolonu velmi náročný. Před městem je zapotřebí kolonu zpomalit a zkrátit jízdní odstupy na minimum. Doporučuje se dohodnout si místo srazu za městem pro případ, že se kolona roztrhá. Riziko roztržení kolony roste s její délkou. Největší riziko je zejména při odbočování z vedlejší na hlavní a při průjezdu kolony přes křižovatku řízenou světly. Schopnost vedoucího jezdce sledovat kolonu za sebou je značně omezena. Je nutné, aby všichni věděli, kam se jede a doporučuje se znát místo za městem, kde se jezdci sejdou, když se kolona ve městě rozsype. Nejsložitější je to především v cizině ve velkém a úplně neznámém městě.

Setkání s jinou kolonou

Setkají-li se dvě kolony motorek, vedoucí jezdci se dohodnou, zda se pojede dál společně. Jedou-li dvě kolony po přechodnou dobu společně tak se zařadí za sebe a jezdci obou kolon se mezi sebou nemísí. Pokud jedou samostatně je zapotřebí mezi kolonami dodržovat dostatečný odstup, který umožní ostatním vozidlům bezpečné předjetí.

Předjíždění

Kolona se pohybuje většinou ustálenou rychlostí prakticky shodnou s rychlostí ostatních vozidel na silnici, tím se automaticky sníží počet situací, kdy někdo cizí předjíždí kolonu a také situací, kdy naopak kolona předjíždí pomalejší vozidlo. Občas se tomu ale nedá vyhnout. Když předjíždí cizí vozidlo je nejlépe mu předjíždění umožnit, uhnout vpravo a rukou naznačit, že o něm víte. Čím dřív předjede tím lépe. Složitější je opačná situace, když se na silici najde loudal nebo pomalý kamion, musí se kolona pustit do předjíždění. Pozor, je to obtížný a zdlouhavý manévr ! Vedoucí jezdec musí začít předjíždět teprve tehdy, kdy má naději, že v krátkém čase budou moci postupně předjet všichni jezdci. Je při tom třeba brát ohled na méně zkušené jezdce. Při předjíždění maximálně využijte akceleraci motorky, aby jste předjeli v co nejkratším čase a rychle pokračujte co nejdál před předjížděné vozidlo. Necháte tím prostor pro jezdce za vámi, aby měli dost místa na zařazení před předjížděné vozidlo. Kolona zásadně předjíždí v pořadí jezdců, vyvarujte se toho, aby jste předjeli váhajícího jezdce před sebou !!! Ti, kteří už předjeli, vidí o hodně dál, zda se neblíží protijedoucí vozidlo a je tedy praktické dát jezdcům za sebou zdvižením ruky signál, že je silnice volná. Pozor, je to jen upozornění, nikoliv pokyn předjížděj bezhlavě! Po předjetí se kolona rovná zpět do tvaru.

(Zveřejnil „Taťka“ na FB)

20 Led
Email Tisk PDF

Dole pod čarou na titulní stránce je odkaz na 20i letou historii VRCC v Evropě.(Klik na logo VRCC). Zajímavé, doporučuji min.prohlédnout. Zpracoval Beer van Huet z VRCC Lowlands Rep. Za VRCC Czech jsem mu nějaké podklady posílal, něco si "vyzobal" na internetu. Čičik.

03 Pro
Email Tisk PDF

V sobotu 01.12.2018 byli slavnostně přijati mezi členy VRCC Czech Republic:

                           Tony #39005 a Helča #39006

mikul18-8 2

                                růže ! Gratulujeme !  růže

17 Říj
Email Tisk PDF

SeaOp2019-4

17 Zář
Email Tisk PDF

Mikul2018

17 Zář
Email Tisk PDF

29955454 10212326299181230 1332382942 o

29 Čec
Email Tisk PDF

How18-06

12 Čec
Email Tisk PDF

Švéd 81

11 Pro
Email Tisk PDF

Vítáme mezi sebou nové členy VRCC Czech Republic !

Na "mikulášské" na Sázavském Ostrově byli pasováni do stavu člen VRCC Czech Republic :

Marie #38536   /   Láďa #38535   /   André #38528

JAJ 9346

G170143  ! GRATULUJEME !   G170143

03 Říj
Email Tisk PDF

Dne 30.09.2016 proběhlo jednání o stanovách VRCC Czech Republic. Jednání se zůčastnili

za VRCC Czech Republic :

prezident klubu Stanley #31067, viceprezident klubu Donatelo #34622

za chapter VRCC Czech Republic - Moravii :

viceprezident Taxifára #33042 a člen Franta #29197.

Znění stanov si přečtěte ve fóru :

stanovy1

06 Zář
Email Tisk PDF

vlajkadoprosted

Na řádné schůzi členů VRCC Czech Republic, konané 03.09.2016 byl zvolen

prezident VRCC Czech Republic : Stanley #31067.

Dále byl zvolen 

viceprezident VRCC Czech Republic :  Donatelo #34622.

G170143 PÁNOVÉ GRATULUJEME !!! G170143

 

28 Čec
Email Tisk PDF

Označování motocyklových klubů – informace tradičních MC klubů v ČR (28.09.2014 18:57)

Koncem minulého roku a v roce 2014 došlo k dohodě mezi MC kluby v ČR a několika konkrétně specifikovanými moto kluby o možnosti nosit označení klubu na zádech vesty nebo bundy. V současné době vyvstalo kolem této problematiky mnoho nejasností a u mnoha motocyklových klubů vznikl mylný dojem, že dosavadní systém označování klubů skončil. Mimo to se objevilo několik nových policejních moto klubů, které označení na zádech ve stylu MC klubů používají též. Aby nedocházelo k nedorozuměním, dává MC scéna ČR oficiální informaci k této problematice.

Policejních moto kluby většinou označované LE MC a někdy ještě diamantem 99 % mají tradici na celém světě, řídí se svými, zcela jinými
pravidly a kromě toho, že používají téměř stejný systém třídílného „rockeru“ na zádech, nemají s MC scénou nic společného. V ČR tyto kluby nemají u tradičních MC klubů žádný respekt a na námi pořádané akce přístup. Dosud na území ČR fungovali pouze Black Dogs LE MC, dále vznikli Blue Knights Czech Republic, Kohortes Equites Praetoriani LE MC a následovat budou zřejmě další (moto klub IPA..). Tyto organizace mezi sebe přijímají pod různými záminkami i motorkáře, kteří s policií a dalšími státními represivními složkami nemají nic společného a pravidla pro členství si pružně přizpůsobují rozdílně od pravidel ve světě. 

Výsledkem této neprůhledné situace je často rozčarování „civilních“ žadatelů o členství v těchto klubech, z jejich následného vnímání zbytkem motocyklové veřejnosti. Usilovat o členství v těchto klubech znamená ZTOTOŽNIT SE S FAKTEM, ŽE OBCHÁZÍM TRADIČNÍ POSTUPY VZNIKU A FUNGOVÁNÍ TRADIČNÍCH MC A LEMC KLUBŮ.

Samostatnou kapitolou jsou nově vzniklí Legion Veterans VMC, kteří se profilují odlišně od LE MC, nejsou LE MC, ale jejich členem se může stát v podstatě kdokoliv. Veteráni tvoří pouze malou část klubu. Členy jsou mimo jiné také policisté, dokonce bývalí členové z Black Dogs LE MC. Pro tradiční českou MC scénu je jejich statut chápán jako totožný s LEMC, byť se takto neoznačují. MC scénu oslovili ve snaze docílit „nějaké dohody“. S policejními a podobně orientovanými kluby tradiční česká MC scéna nemá co řešit a k žádné dohodě s nimi NEDOŠLO A NEDOJDE.

Tím odpovídáme na otázku, jak je možné, že všechny tyto kluby nosí své „barvy“. Tradiční české MC kluby tyto organizace nezajímají. S MC
scénou a obecně s moto scénou podle nás nemají nic společného. Pouze se pod záštitou státních orgánů nacpali někam, kam nepatří. Respekt tradiční české MC scény patří pouze klubům označeným nášivkami na přední straně vesty a schváleným značkovým klubům.

MC kluby v ČR vyšly vstříc a učinily dohodu s některými moto kluby o možnosti používat zádová označení. Základním pravidlem je, že se jedná o kluby příslušné ke konkrétní značce motocyklu a většinou se jedná o kluby, které mají chaptery stejného zaměření v zahraničí a pořádají společné akce. Mohou používat logo klubu na zádech, pokud jezdí na motocyklu klubové značky, logo je jednodílné o průměru do 25 cm a na přední straně vesty nenosí označení s názvem klubu a funkcemi. Takový klub může oslovit libovolný MC klub, předložit vzor loga, a pokud není podobné stávajícím klubům, je na základě těchto pravidel možná dohoda. Tedy shrnuto, k žádnému uvolnění pravidel a zvykům v označování moto klubů na české scéně nedošlo!

Aktuálně můžete vidět „barvy“ na zádech u těchto klubů: Jawa klub Praha, HOG, Harley Davidson club Praha, Harley Davidson club Moravia a Harley Davidson club Ostrava, Valkyria Riders Club, Vulcan Riders, Honda Shadow Owners Club, Victory Owners Club Czech, Stars Riders Czech Republic a Magna Riders Owner Club Czech Republic.

Tradiční česká MC scéna rovněž neuznává „fungování“ Outlaws MC Czechia. Tento „klub“ přišel o své právo nosit barvy (které na území ČR ani nikdy neměl) 23. 3. 2012 dobrovolným odevzdáním klubových vest. Fakt, že i přes tuto událost Outlaws MC Czechia své působení na území ČR neukončil, chápeme jako projev zbabělosti a nerespektování pravidel tradičních MC. Přítomnost těchto „trucpart“ byť označených barvami mezinárodních 1% klubů na území republiky není vítána. Nikdy nic dobrého klubové scéně a moto-scéně obecně
v této malé zemi nepřinesla a nepřinese viz. události z 6. 10. 2013 v Libině.

20 Úno
Email Tisk PDF

Velká změna na české MC scéně !

V druhé polovině roku 2013 došlo ke změně postoje české 1% MC scény k označení názvu klubu na zádech.

Proto budou v roce 2014 k vidění klubové nášivky na zádech některých klubů, které nejsou 1% MC kluby nebo LE kluby. 

Tuto možnost dostaly kluby, které jsou vázány ke konkrétní značce motocyklu, jezdí s tímto označením výhradně na této značce motocyklu a tento klub má určitou historii, zejména v mezinárodním měřítku K tomu je pouze podmínkou návštěva meetingu 1% MC klubů a představení svého klubu.  

Mimo dosud uznaných klubů, kterými jsou Jawa klub Praha, HOG, Harley Davidson club Praha,

Harley Davidson club Moravia a Harley Davidson club Ostrava

mohou být označeni klubovou nášivkou na zádech:

Vulcan Riders, Valkyrie Riders Cruiser Club, Honda Shadow Owners Club,

Victory Motorcycles a Star Riders Czech Republic.

Velikost nášivky do 25 cm v průměru libovolného tvaru, jednodílná, nepodobná žádnému MC klubu.

Na přední části vesty bez nášivek označujících funkce nebo takových, jaké používají 1% MC kluby.

 

Kluby, které některou s uvedených podmínek nesplnily, byly odmítnuty.           Více informací.

06 Čer
Email Tisk PDF

Členové klubu VRCC Czech Republic pořádají sbírku na pomoc lidem, postiženým letošními povodněmi.

Více informací ve fóru pro registrované členy VRCC ČR. Prozatím přispěli :

Čičik+Čičina 300,-

Zdenek 500,-

Jarda D. 300,-

Stanley+Martina 500,-

František Tůma 300,-

Po dohodě s Wallysem bude sbírka pokračovat na "Borneu" do kasičky. V rámci sobotní vyjížďky bude

výtěžek sbírky předán konkrétní rodině (po dohodě se starostou - pravděpodobně v Rudníku).

Tak jestli chcete, vemte si navíc nějakou tu kačku.....

29.06.2013 : Během srazu na "Borneu" se členové a kamarádi VRCC ČR nakonec do "kasičky" složili

na celkem slušnou částku, kterou jsme po vyjížďce odvezli povodní postižené rodině se třemi malými

dětmi do Javorníka. Děkujeme všem, kteří se na sbírce podíleli. Snad jsme alespoň tímto způsobem

pomohli dobré věci.

Reportáž z místnístních regionálních novin je ZDE . Tímto zároveň Trutnovinkám děkujeme za

spolupráci ! Ostatní fotky jsou v galerii.

povod-3

povod-4

 

Strana 1 z 2

logo

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

      YouTubeFaceBook

                                                                                                                                                                                                                                                      GCPR1                                         

        

  

 

 

 

Kdo je připojen?

Právě připojeni - hostů: 24 


Vaše jméno
Email

Vstup pro členy